28/05/2021

Medlem

Vill du bli medlem? Skicka ett email till:

Jimmy Hjalmarsson: jimmy.hjalmarsson@telia.com

Eller

Lars Lindberg: lars.lindbergh@outlook.com

Medlemsavgiften är 400 kr och som medlem får du också 6 nummer per år av klubbtidningen B11-bladet.

Andra fördelar med att bli medlem är självklart möjligheten att få svar på frågor om såväl bilar som renovering.